TRAO ÁNH SÁNG - TẶNG CUỘC ĐỜI

BEN MIDBERRY

BEN MIDBERRY

✨ Trước khi trở thành nhà đồng sáng lập và dẫn dắt Alina Vision, Ben đã từng đảm nhận vị trí phó chủ tịch nhóm tài chính xã hội toàn cầu của Deutsche Bank. Ông đã điều hành một doanh nghiệp xã hội về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và quản lý quỹ Eye Fund I của Deutsche Bank, một quỹ đầu tư có tác động lớn đến các bệnh viện sử dụng mô hình khám chữa các bệnh về mắt với chi phí hợp lý.

✨ Ông đã bắt đầu đầu tư tài chính vi mô với nền móng tại Microrate, một đơn vị chuyên đánh giá các tổ chức tài chính vi mô trong thị trường chưa được mở rộng.

✨ Ben cũng đã đạt được bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh tại đại học kinh doanh Columbia, sau khi đạt được chứng chỉ CPA trong sự nghiệp của mình.

Posted in:

Video