TRAO ÁNH SÁNG - TẶNG CUỘC ĐỜI

BRIAN DOOLAN

BRIAN DOOLAN

 Brian Doolan là người đứng đầu trong lĩnh vực phát triển toàn cầu. Ông giữ ghế chủ tịch Hội đồng của Trung tâm Vì Xã hội tại Úc và cung cấp hỗ trợ chiến lược cho Quỹ Fred Hollows. Trước khi tham gia FHF, Brian từng là Giám đốc Quốc gia của CARE International tại Iraq và Việt Nam, là giám đốc cấp cao và là Giám đốc quốc gia của CARE Australia, Cố vấn cho các Bộ trưởng Chính phủ Úc về việc làm, giáo dục và đào tạo.

 Brian là Giám đốc điều hành của Quỹ Fred Hollows từ năm 2005 đến năm 2017. Trong giai đoạn đó Quỹ tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm đạt 18% và trở thành một tổ chức hàng đầu thế giới về hoạt động tại hơn 25 quốc gia với các văn phòng hỗ trợ tại Úc, Anh, Mỹ, Hồng Kông và UAE.

 Năm 2004, Thủ tướng Việt Nam trao tặng ông Huân chương Hữu nghị uy tín vì "đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam".

 Năm 2008 FHF được vinh danh là “Tổ chức phi lợi nhuận vận hành tốt nhất” của Úc.
 Năm 2013, FHF được xếp hạng trong số 50 tổ chức phi chính phủ hàng đầu trên thế giới.

 Năm 2012, ông tham gia điều hành của Hội đồng Phát triển Quốc tế Úc (ACFID) và giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2014 đến năm 2017.

Posted in:

Video