Đàm Văn Quý

Đàm Văn Quý

Giới thiệu

Chuyên khoa: Khám và điều trị tật khúc xạ, bệnh lý bề mặt nhãn cầu và bệnh đục thủy tinh thể. 

Bằng cấp:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Hoàn thành khóa học Nhãn khoa cơ bản tại Trường Đại học Y Hà Nội

 

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Hoàn thành khóa học Nhãn khoa cơ bản tại Trường Đại học Y Hà Nội

 

Đào tạo - Chứng nhận

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Hoàn thành khóa học Nhãn khoa cơ bản tại Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu và Xuất bản

  • Van Vu, Nga, Long Doan Dinh, Nhung Thi Hong PHAM, P. H. A. M. Dem Van, Quy Van DAM, Huong Thi Quynh NGUYEN, Thinh Huy TRAN, and Thom Thi VU. "Relation between Single Nucleotide Polymorphism rs3738423 (C> T) of NPHS2 Gene and some Biochemical Parameters in Pediatrics Nephrotic Syndrome Patients." Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 18, no. 1 (2021): 6518-7.

Thành viên tổ chức

  • Nguyên phó chủ nhiệm CLB tình nguyện “Lửa xanh Y Dược”
  • Tham gia khám chữa bệnh tình nguyện tại Hòa Bình, Bắc Kạn, Sơn La, Phú Thọ,...
ĐI ĐẾN TRANG WEB CỦA CÔNG TY ALINA VISION: Xem thông tin