Dương Thị Uyên

Dương Thị Uyên

Giới thiệu

Chuyên khoa: Bác sĩ nhãn khoa  

Bằng cấp

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường  Đại học Y hà Nội.  

Đào tạo - Chứng nhận

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường  Đại học Y hà Nội
  • Tham gia lớp Định hướng chuyên khoa Mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương. 
  • Tham gia  khóa đào tạo Phẫu thuật mộng thịt tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Thành viên tổ chức

  • Tham gia các hoạt động khám cộng đồng tại Alina
ĐI ĐẾN TRANG WEB CỦA CÔNG TY ALINA VISION: Xem thông tin