Hoàng Thị Hạnh

Hoàng Thị Hạnh

Giới thiệu

Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành nhãn khoa: chẩn đoán và điều trị bệnh lý mi mắt và thẩm mỹ mắt, chấn thương mắt, đục thủy tinh thể, mộng….

Bằng cấp

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I nhãn khoa loại giỏi tại trường Đại học Y Hà Nội.

Đào tạo - Chứng nhận

  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I nhãn khoa loại giỏi tại trường Đại học Y Hà Nội.
  • Tham gia các khóa đào tạo và nhận được chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về phẫu thuật đục thủy tinh thể và chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo phẫu thuật mộng thịt tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
  • Chứng chỉ Khúc xạ mài lắp kính cấp bởi trường Đại học Y Hà Nội kết hợp viện thị giác Brien Holden.
  • Chứng chỉ Bs Định hướng chuyên khoa Mắt loại giỏi cấp bởi Bệnh viện Mắt Trung Ương trước khi tham gia khóa Bs Chuyên Khoa cấp I Nhãn khoa.
  • Chứng nhận Đánh giá tổn thương đầu thị thần kinh trong bệnh lý Glocom cấp bởi Bệnh viện mắt Trung Ương.
  • Và nhiều Khóa đào tạo chuyên nghành nhãn khoa ngắn khác nhau
ĐI ĐẾN TRANG WEB CỦA CÔNG TY ALINA VISION: Xem thông tin