Nguyễn Thị Mai Phương

Nguyễn Thị Mai Phương

Giới thiệu

Chuyên khoa: Bác sĩ nhãn khoa

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa loại khá trường Đại học Y Dược Huế
  • Tốt nghiệp khóa học định hướng chuyên

Đào tạo - Chứng nhận

  • Đại học Y Dược Huế
  • Khóa học định hướng chuyên khoa mắt Đại học Y Hà Nội
  • Khóa học OCT nhãn khoa tại bệnh viện mắt Trung ương
  • Các hội thảo trong và ngoài nước
ĐI ĐẾN TRANG WEB CỦA CÔNG TY ALINA VISION: Xem thông tin