Trần Minh Hà

Trần Minh Hà

Giới thiệu

 • Chuyên khoa: 14 năm kinh nghiệm về Nhãn khoa Tổng quát, bệnh lý thủy tinh thể và bệnh Glôcôm. Kinh nghiệm phẫu thuật trên 10,000 ca phẫu thuật đục thuỷ tinh thể và các bệnh lý mắt khác.
 • Chức vụ: Giám đốc chuyên môn

Bằng cấp

 • 2010 - 2011: Bác sĩ nội trú tại trung tâm Glôcôm, Bệnh viện Mắt Quốc Gia Pháp Quinze-Vingts, Paris, Pháp theo học bổng của chính phủ Pháp
 • 2008 - 2011: Nội trú Nhãn khoa (tốt nghiệp loại Giỏi) – Đại học Y Hà Nội
 • 2002 - 2008: Sinh viên Y khoa tại Đại học Y Hà Nội (tốt nghiệp loại Xuất Sắc – thủ khoa toàn khoá)

Kinh nghiệm công tác

 • 14 năm kinh nghiệm về Nhãn khoa Tổng quát, bệnh lý thủy tinh thể và bệnh Glôcôm.
 • Phẫu thuật viên Phaco do Bệnh viện Mắt trung ương cấp chứng chỉ.
 • 08/2018 - Hiện tại: Giám đốc Chuyên môn tại Bệnh viện Mắt Alina - một bệnh viện phi lợi nhuận nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao và giá cả phải chăng tới người dân Việt Nam. 
 • 2009 - 2018: Bác sĩ khoa Glôcôm và là chuyên gia đối ngoại của Bệnh viện Mắt Trung ương. 

Giải thưởng

 • Năm 2020: Học bổng Quỹ David và Molly Pyott về Nhãn khoa cho khoá học Thạc sĩ Phẫu thuật Nhãn khoa Lâm sàng tại Đại học Edinburgh, Scotland
 • Năm 2019: Giải 3 - Hội nghị Khoa học Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Y Hà Nội
 • Năm 2012: Giải thường KOS Travel của Hội Nhãn khoa Châu Á - Thái Bình Dương 2012
 • Năm 2008: Tốt nghiệp Thủ khoa toàn khoá, xếp loại Xuất sắc, Chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Hà Nội
 • Năm 2006: Giải Nhất và Bằng khen. Hội nghị Tuổi Trẻ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Y Dược Việt Nam

Đào tạo - Chứng nhận

 • 07/2019: Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về Đục thủy tinh thể được cấp bởi ESASO Asia, Bangkok, Thái Lan
 • 09/2017: Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về SICS được cấp bởi Bệnh viện Mắt Aravind, Ấn Độ
 • 10/2017: Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về phẫu thuật Phaco được cấp bởi Bệnh viện Mắt Aravind, Ấn Độ
 • 08/2017: Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về Quản trị Bệnh viện được cấp bởi bởi Bệnh viện Mắt Aravind, Ấn Độ
 • 03 - 04/2017: Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về bệnh Glôcôm được cấp bởi ESASO Asia, Singapore
 • 01/2017: Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về Thần kinh nhãn khoa của Hội Nhãn khoa Việt Nam
 • 06 - 08/2015: Khóa học Khúc xạ do Trung tâm đào tạo Bệnh viện mắt Trung ương thực hiện
 • 09/2011: Chứng nhận tham gia khóa học ngắn hạn về Nhãn nhi của Glocal Ventures, Mỹ
 • 09/2011: Chứng nhận tham gia khóa học ngắn hạn về Đục thủy tinh thể của Sight For All, Úc

Nghiên cứu và Xuất bản

 • 2012:    Tran Minh Ha. Outcomes of dark-room provocative test using AS-OCT in early detection of primary angle closure glaucoma 27th Asia Pacific Academy of Ophthalmology poster, Busan, Korea
 • 2012:    Tran Minh Ha, Dao Thi Lam Huong, Do Tan. Efficacy of Dark-room provocative test in early detection of primary angle closure glaucoma. Vietnamese Journal of Ophthalmology 29: 10-15
 • 2015:    Tran Minh Ha, Dao Thi Lam Huong, Do Tan. Changes of anterior chamber and angle in dark-room provocative test on AS-OCT. Journal of Practical Medicine 6: 32-38
 • 2020:    Tran Minh Ha, Dao Thi Lam Huong. Primary outcomes of SLT in treatment of primary open angle glaucoma. Vietnamese journal of Ophthalmology 57: 46-53
 • 2021:    Tran Minh Ha, Dao Thi Lam Huong. Outcomes of selective laser trabeculoplasty in treatment of primary open angle glaucoma. Journal of Medical Research 137: 23-30

Thành viên tổ chức

 • Hội nhãn khoa Hà Nội
 • Hội nhãn khoa Việt Nam
 • Hiệp hội Glôcôm Châu Á - Thái Bình Dương
 • Hiệp hội Đục thủy tinh thể và Phẫu thuật khúc xạ Hoa Kỳ
ĐI ĐẾN TRANG WEB CỦA CÔNG TY ALINA VISION: Xem thông tin