Vũ Đức Hữu

Vũ Đức Hữu

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa tại Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Kinh nghiệm công tác

  • Đã có gần 6 năm kinh nghiệm trong nghề với gần 4 năm làm điều dưỡng trưởng phòng mổ tại bệnh viện mắt Alina (2018 - 2021)
  • Hơn một năm học và làm việc tại hệ thống bệnh viện mắt lớn nhất miền nam Ấn Độ - Bệnh viện mắt Aravind (2017 - 2018)
  • Một năm làm Điều dưỡng phụ nội soi tại  Phòng khám đa khoa Hoàng Long (2016 - 2017)

Thành viên tổ chức

Trong thời gian làm việc tại bệnh viện mắt Alina, điều dưỡng Đức Hữu luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện khám mắt tại cồng đồng: tham gia khám mắt miễn phí cho những bệnh nhân nghèo ở các cơ sở tật nguyền, làng trẻ SOS, khám mắt cho các học sinh tại các trường học.

ĐI ĐẾN TRANG WEB CỦA CÔNG TY ALINA VISION: Xem thông tin