Đội ngũ điều hành

Victoria Morris

Victoria Morris

CEO – Giám đốc điều hành

Thông tin
Trần Minh Hà

Trần Minh Hà

Ths, BSNT - GĐ chuyên môn

Thông tin
Lila Puri

Lila Puri

Cố vấn chuyên môn

Thông tin

Ban lãnh đạo

 • Paul Ruiz

  Paul Ruiz

  Chủ tịch

  Thông tin
 • ZhuLi Yap

  ZhuLi Yap

  Thành viên

  Thông tin
ĐI ĐẾN TRANG WEB CỦA CÔNG TY ALINA VISION: Xem thông tin