ROHTO

Công ty dược phẩm Rohto là nhà đầu tư tư nhân đầu tiên của Alina Vision

Có trụ sở chính tại Thành phố Osaka, Nhật Bản, Rohto được thành lập vào năm 1899 và đã phân phối thuốc nhỏ mắt không kê đơn trong hơn 100 năm. Phạm vi sản phẩm của Rohto có mặt tại hơn 110 quốc gia và gần đây công ty đã mở rộng trọng tâm sang lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm và nông nghiệp cũng như các hệ thống bền vững có tác động tích cực đến xã hội. Khẩu hiệu “Không bao giờ nói không bao giờ” của Rohto thể hiện thách thức mới của công ty nhằm "hỗ trợ xã hội và duy trì sức khỏe toàn cầu cho tương lai", phù hợp với mục tiêu chấm dứt tình trạng mù loà không đáng có của Alina Vision.

Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc mắt, Rohto đã thực hiện các dự án hỗ trợ nhãn khoa ở Châu Á và Châu Phi.

Bằng cách hỗ trợ Alina Vision, Rohto đang xem xét việc mở rộng mô hình chăm sóc mắt giá cả phải chăng với tốc độ và phạm vi bao phủ cao hơn để loại bỏ tình trạng mù loà không đáng có ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

“Nhìn về tương lai, chúng tôi đang hợp tác với các công ty có cùng chí hướng và các nhà đầu tư có động lực để tạo ra tác động trong lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ thành lập các bệnh viện mới ở Việt Nam và các quốc gia khác để có thể giúp đỡ nhiều bệnh nhân có nguy cơ hơn trước khi quá muộn. Để mở rộng phạm vi tiếp cận, chúng tôi cũng đang hướng tới hợp tác với các bệnh viện công và tư trong nước để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao với giá cả phải chăng.” Đây là mục tiêu trong tương lai của ROHTO.

ĐI ĐẾN TRANG WEB CỦA CÔNG TY ALINA VISION: Xem thông tin