TẦM NHÌN

Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina phát triển và cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao, dễ tiếp cận và bền vững với mục đích bảo vệ và phục hồi thị lực cho tất cả mọi người, tích cực tiếp cận để phục vụ những người chưa được tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe chính thống, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và phụ nữ.

SỨ MỆNH

Chúng tôi mong muốn tăng tốc độ phát triển của ngành Chăm sóc mắt cùng mức giá cả phải chăng trên toàn cầu bằng cách mở rộng các dịch vụ chăm sóc mắt ở các cộng đồng chưa được phục vụ, xác định những thách thức kìm hãm sự phát triển của ngành và phát triển các giải pháp bền vững bằng cách sử dụng mạng lưới của chúng tôi và quan hệ đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhà tài trợ.

Giá trị cốt lõi