TRAO ÁNH SÁNG - TẶNG CUỘC ĐỜI

VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO

VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO

Viêm màng bồ đào là tình trạng viêm ở màng bồ đào, lớp giữa của mắt. Mắt có hình dạng như quả bóng tennis, với ba lớp mô khác nhau xung quanh khoang ...
12/04/2019