Chính sách bảo mật thông tin khách hàng | Bệnh viện chuyên khoa Mắt Alina

17/07/2023

Tuyên bố về quyền riêng tư

AEHSE thuộc sở hữu của Alina Vision Pte Ltd (có trụ sở chính tại Singapore), gọi chung là “AV Group”. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích cách thức AV Group xử lý dữ liệu cá nhân có được từ người sử dụng trang web hoặc tương tác với các dịch vụ, giải thích các mục đích thu thập và sử dụng thông tin của người dùng, các loại tổ chức mà chúng tôi sẽ (có thể) chia sẻ những thông tin đó. Tuyên bố về quyền riêng tư này cũng giải thích các quyền của chủ thể dữ liệu của người dùng và cách thức thực hiện việc khiếu nại.

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì?

AV Group thu thập thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin sức khỏe nhạy cảm, để thực hiện các dịch vụ của mình.

Thông tin cá nhân thu thập gồm tên, chi tiết liên lạc, giới tính, ngày sinh, chi tiết bảo hiểm v.v… và thông tin cá nhân nhạy cảm như tiền sử bệnh và hồ sơ bệnh án.

Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn như thế nào?

Thông tin cá nhân được thu thập thông qua hệ thống đặt lịch khám bệnh, qua trang web của AV Group (ví dụ: khi bạn điền vào mẫu “Liên hệ với chúng tôi”), qua các cuộc khảo sát tự nguyện, qua email, qua các tệp lưu trữ dữ liệu của trình duyệt bạn sử dụng, và các nguồn khác tùy từng trường hợp.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?

AV Group thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

 • lưu giữ hồ sơ sức khỏe;
 • trao đổi thông tin với những nhóm hỗ trợ, các nhà tài trợ, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế, các cơ quan chính phủ, và các bên bảo hiểm;
 • tuyển dụng và quản lý nhân viên, nhà thầu hoặc các tình nguyện viên;
 • tiến hành các hoạt động tiếp thị và khuyến mãi;
 • thúc đẩy các dịch vụ về sức khỏe mắt, và các sản phẩm và dịch vụ có liên quan;
 • tiến hành hoặc hỗ trợ các hoạt động kiểm tra hoặc can thiệp sức khỏe mắt;
 • lưu trữ dữ liệu và phân tích (chỉ đối với loại thông tin ẩn danh) để theo dõi tính hiệu quả các trang web của chúng tôi, và cho các mục đích thống kê;
 • cho phép các hoạt động và chức năng khác của AV Group, chẳng hạn như ngăn chặn hoạt động tội phạm hoặc gian lận, tuân thủ các nghĩa vụ về Sức khỏe và An toàn Lao động, hoặc tuân thủ quy định của luật pháp liên quan
 • Các mục đích khác được cập nhật và thông báo cụ thể trước khi thực hiện tùy từng thời điểm.

AV có thể sử dụng thông tin cá nhân để gửi thông tin tiếp thị trực tiếp, tiếp thị qua điện thoại hoặc lời chứng thực (qua cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản SMS, tin nhắn nhanh hoặc fax). Nếu bất cứ lúc nào bạn không muốn nhận thêm thông báo hoặc thông tin liên lạc tiếp thị trực tiếp từ AV Group, vui lòng liên hệ contact@alinavision.com. Ngoài ra, bệnh nhân có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận Hành chính của Bệnh viện Mắt Alina Việt Nam để được giải đáp thêm, chi tiết liên hệ: Biệt thự Mimosa số 10-11-12, khu Thảo Nguyên, KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên. Vui lòng gửi email cskh@alinavision.com hoặc gọi 0866 224 883. Vui lòng cho phép ít nhất 7 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ hồ sơ bệnh nhân trong hệ thống Hồ sơ Y tế Điện tử (EMR). Đối với hồ sơ không phải của bệnh nhân, ví dụ như hồ sơ tuyển dụng, chúng tôi lưu trữ tại trang Microsoft Sharepoint nội bộ của chúng tôi.

Tất cả các bước cần thiết đều được thực hiện để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân bằng cách lưu trữ thông tin đó trong một môi trường an toàn. Nếu bên thứ ba là nhà cung cấp được sử dụng để thực hiện (hoặc có liên quan đến) việc lưu trữ thông tin cá nhân, thì quy định tiêu chuẩn là các nhà cung cấp này phải ký kết thỏa thuận với chúng tôi để tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của AV Griup và Tuyên bố Quyền riêng tư này. AV Group yêu cầu nhân viên, nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba tuân thủ, tôn trọng và bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân được nắm giữ.

Cơ sở dữ liệu điện tử của AV được bảo mật bằng tường lửa và phần mềm chống vi-rút để đảm bảo, trong chừng mực tốt nhất có thể, sẽ không bị truy cập trái phép. Trang web của AV có các biện pháp bảo mật (mã hóa lớp cổng bảo mật tối thiểu 128-bit) được thiết kế để bảo vệ chống mất mát, sử dụng sai và/hoặc thay đổi thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của AV. Các trang bảo mật trên các trang web AV được bảo vệ bằng chứng chỉ SSL 128-bit.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai?

Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng và tiết lộ cho các mục đích được mô tả ở trên.

AV Group sử dụng nhiều nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu và đối tác mà thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ để hỗ trợ các hoạt động và chức năng của AV Group. Họ có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, cơ quan tiếp thị trực tiếp, ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, cơ quan tuyển dụng, cố vấn chuyên nghiệp, chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác và công ty bảo hiểm. Điều này có nghĩa là các tổ chức và cá nhân không phải AV có thể thu thập quyền truy cập và sử dụng thông tin cá nhân do AV nắm giữ. Thông lệ tiêu chuẩn của AV là yêu cầu các nhà cung cấp bên thứ ba này, thông qua các thỏa thuận của chúng tôi với họ, tuân thủ các nguyên tắc bảo mật, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và các luật về quyền riêng tư có liên quan.

Chúng tôi có thể sẽ cần tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm, như hồ sơ sức khỏe) ra ngoài phạm vi của AV Group để có thể có được sự chăm sóc và điều trị phù hợp hợp. Ví dụ, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên dưới đây:

 • Đối với các dịch vụ y tế, bệnh viện hoặc chuyên gia y tế liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe của bạn
 • Đến xe cứu thương hoặc các dịch vụ cấp cứu khác
 • Để liên lạc với bạn tại nhà về các cuộc hẹn theo dõi
 • Cho người chăm sóc của bạn (với sự đồng ý trước của bạn) để hỗ trợ chăm sóc y tế cho bạn
 • Để liên hệ với bạn để nhận phản hồi về các dịch vụ mà bạn đã nhận được
 • Đối với nhân viên chăm sóc mục vụ (chẳng hạn như tuyên úy tâm linh)
 • Cho sinh viên và nhân viên y tế khác vì mục đích đào tạo
 • Cho các mục đích liên quan đến hiến tặng mô hoặc bộ phận cơ thể (bao gồm cả việc liên hệ với người thân của bạn)
 • Đối với các hoạt động vận hành quản (bao gồm kinh phí, an toàn, lập kế hoạch và cải tiến chất lượng)
 • Để điều tra một khiếu nại hoặc sự cố
 • Để quản lý các hành động pháp lý hoặc khiếu nại do bệnh nhân đưa ra
 • Tuân thủ pháp luật về sức khỏe và an toàn có liên quan
 • Dành cho các nhà nghiên cứu cho các dự án nghiên cứu vì lợi ích công cộng
 • Đối với cơ quan thực thi pháp luật, chẳng hạn như cảnh sát, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến một tội phạm nghiêm trọng (chẳng hạn như hành hung nghiêm trọng, bạo lực gia đình hoặc lạm dụng trẻ em).

Tiết lộ thông tin cá nhân xuyên biên giới

Chúng tôi là một tổ chức quốc tế chia sẻ thông tin giữa các văn phòng toàn cầu và các đối tác cung cấp dịch vụ y tế của chúng tôi. Điều này có nghĩa là thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm của bạn có thể được chia sẻ với các văn phòng của chúng tôi và các đối tác cung cấp dịch vụ y tế của chúng tôi có trụ sở bên ngoài Singapore và Việt Nam, ở các khu vực như Úc và Châu Á.

Chúng tôi cũng thu hút các nhà thầu bên ngoài cung cấp dịch vụ cho AV Group, những người bị ràng buộc bởi luật về quyền riêng tư và luật nơi họ đặt trụ sở. Thông lệ tiêu chuẩn của chúng tôi là yêu cầu các nhà thầu bên ngoài này, bằng thỏa thuận bằng văn bản với AV, tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của chúng tôi và Tuyên bố quyền riêng tư này.

Bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và các thông tin nhạy cảm khác cho các khu vực pháp lý khác, nếu cần, với điều kiện việc tiết lộ đó tuân thủ các mục đích chúng tôi đã nêu ở trên.

Tiếp thị

Trong quá trình hoạt động, chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động tiếp thị, thông qua các phương tiện sau:

 • trang thông tin điện tử (tin nhắn, các mẫu đăng ký, đường dây nóng)
 • trang cộng đồng (Fanpage) (mẫu đăng ký, đường dây nóng)
 • các chiến dịch (tại trường học, nơi làm việc)
 • hội nghị bệnh nhân
 • khác

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn là gì?

Theo quy định tại Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam, với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu, cung cấp, truy cập, chỉnh sửa, thu hồi, xóa và hạn chế cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Các quyền này bao gồm khả năng xem xét Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có trong hệ thống Thông tin và Truyền thông liên quan đến bạn, khả năng thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với Dữ liệu Cá nhân đó, khả năng được thông báo về việc dữ liệu đó có thể đã được chia sẻ với ai, khả năng rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, khả năng yêu cầu chúng tôi xóa tất cả Dữ liệu Cá nhân của bạn và khả năng hạn chế cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Theo yêu cầu lưu giữ thông tin sức khỏe, AV Group sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân và sức khỏe trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc trong khoảng thời gian cần thiết vì lý do pháp lý hoặc hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi sử dụng những loại tệp lưu trữ dữ liệu (cookie) nào?

Khi một cá nhân truy cập hoặc sử dụng trang web của AV, thông tin của cá nhân đó có thể được thu thập tự động thông qua các loại tệp lưu trữ dữ liệu (cookie) như: địa chỉ IP và/hoặc tên miền; hệ điều hành (loại trình duyệt và nền tảng); và ngày, thời gian và thời lượng truy cập vào trang web. Việc lưu trữ thông tin này chủ yếu được sử dụng để tổng hợp thống kê thông tin về sử dụng trang web. Cookie cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ AV và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba của AV hiển thị quảng cáo, và tùy chỉnh cho một cá nhân trên trang web của chúng tôi và/hoặc trên các trang web của bên thứ ba.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình tùy từng thời điểm, theo yêu cầu của pháp luật hoặc nhu cầu của hoạt động kinh doanh.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Để thực hiện khiếu nại hoặc nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên phụ trách quyền riêng tư của Alina Vision (Nhân viên bảo vệ dữ liệu) tại [contact@alinavision.com].

Nếu bạn đang báo cáo một sự cố vi phạm dữ liệu tiềm ẩn, chúng tôi sẽ phản hồi trong khung thời gian do pháp luật quy định.

Làm thế nào để liên hệ với các cơ quan thích hợp

Nếu AV không giải quyết được khiếu nại của bạn, vấn đề có thể được chuyển đến:

 • Đối với Úc: Ủy viên Thông tin (Quyền riêng tư) của Úc (www.oaic.gov.au)
 • Đối với Việt Nam: Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, hoặc Bộ Y tế, Việt Nam, Vụ Pháp chế, pc@moh.gov.vn 024 62732295
 • Đối với Singapore: Ministry of Health, Singapore, HMS Helpline 6622 3755 hoặc gửi email  tới      Personal    Data     Protection   Commission (https://eservice.pdpc.gov.sg/case/db)

 

0866 224 883 Tìm bệnh viện Đặt lịch khám