Làm thế nào để liên hệ với Bệnh viện chuyên khoa Mắt Alina?

16/02/2023

Bạn có thể liên hệ tới Bệnh viện chuyên khoa Mắt Alina thông qua những phương thức như sau:

  • Hotline Bệnh viện: 0866.224.883
  • Đặt lịch khám hoặc inbox vào Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/alinavietnam.official 
0866 224 883 Tìm bệnh viện Đặt lịch khám